Empreses i manteniments

A Flors i Plantes Bertran ajudem a les empreses a decorar les seves oficines i locals comercials, sigui amb composicions florals setmanals, fent un disseny de decoració de les sales i edificis o bé realitzant la manutenció i reposició de plantes i flors. D’aquesta forma, vostè sempre estarà d’acord am l’estació de l’any, oferint als seus clients i treballadors una imatge cuidada tot l’any.

De la mateixa manera, oferim a les empreses  serveis fixes de cara a naixements, defuncions i ocasions especials dins la seva empresa o per a clients.